Turkish-English translations for ansefalit:

encephalitis · other translations

ansefalit encephalitis

Serebrospinal sıvısı anti-NMDA ansefalit reseptörleri için pozitif çıktı.

Her cerebrospinal fluid is positive for anti-NMDA receptor encephalitis.

Kronik Travmatik Ansefalit.

Chronic Traumatic Encephalitis.

Biz bunu lenfositik ansefalit olarak biliyoruz.

We know it as lymphocytic encephalitis.