Turkish-English translations for antibiyotik:

antibiotic · other translations

antibiyotik antibiotic

Tamam, şimdi yarayı sterilize etmek için bir şeyler lazım antibiyotik, alkol, herhangi bir şey.

Okay, now I'm gonna need something to sterilize the wound antibiotic, alcohol anything.

Geniş spektrumlu antibiyotikler işe yaramıyor.

Broad spectrum antibiotics aren't working.

Enfeksiyon kaptı ve antibiyotiğe ihtiyacı var.

He has an infection, he needs antibiotics.

Click to see more example sentences