Turkish-English translations for antifriz:

antifreeze · other translations

antifriz antifreeze

Amonyak, antifriz, beyazlatıcı, süpürge sapı Tırnak cilası.

Ammonia, antifreeze, bleach, a broom handle nail polish.

Antifriz, amonyak, beyazlatıcı, süpürge sapı, kesik telefon kabloları.

Antifreeze, ammonia, bleach, broom handle, cut phone cords.

Onun için bir antifriz ister misin?

You want a little antifreeze with that?

Click to see more example sentences