Turkish-English translations for antik:

ancient · antique · old · other translations

antik ancient

Ve tabi ki, Antik Astronot Teorisyenlerine göre, bu Tanrı değildi, melekler de değildi,

And of course, according to the ancient astronaut hypothesis, that wasn't God, it wasn't angels.

Ben Antik Çinli kız.

It's ancient chinese girl.

Hepsi antik silahlar.

All ancient weapons.

Click to see more example sentences
antik antique

Antik silahlara ne dersiniz Bay Murphy?

What about antique guns, Mr. Murphy?

Bu antik bir ateş tuğlası.

This is an antique fire brick.

Evet, bu antik bir fildişi.

Yes, it's antique ivory.

Click to see more example sentences
antik old

Böylesine antik ve eski bir ev görmemiştim.

I've never seen such an ancient old house.

Belki de eski evrende Antik Işıklar insanları kontrol ediyordu.

Perhaps the Ancient Lights controlled people in the old universe.

Bu eski aynalar ne için? Antik aynalar.

So, what are these old mirrors for?

Click to see more example sentences