Turkish-English translations for antrenman:

practice · training · workout · exercise · other translations

antrenman practice

Tina, antrenmanda olanlar için gerçekten çok üzgünüm.

Tina, I'm really sorry about what happened in practice:

Futbol takımı antrenmanlara geçen hafta başladı.

The football team started practice last week.

Bugün antrenman var mı?

You got practice today?

Click to see more example sentences
antrenman training

Onlar şişman, sigara içiyor, bir hafta önce antrenmana başladılar.

They're fat, they smoke, they started training a week ago.

Sahiden ne için antrenman yapıyorsun, Michael?

What are you really training for, Michael?

Ne için antrenman yapıyorsun?

What are you training for?

Click to see more example sentences
antrenman workout

Evet, bu iyi bir antrenman oldu.

Yeah, that was a good workout.

Ben Antrenmanını böldüğüm için üzgünüm.

I'm sorry to interrupt your workout.

Biraz antrenmana ne dersin?

How about some workout?

Click to see more example sentences
antrenman exercise

Ayrıca, bu iyi bir antrenman.

Besides, this is good exercise.

Yarın sadece başka bir antrenman günü.

Tomorrow is just another exercise

Biraz antrenman yap.

Do some exercise.

Click to see more example sentences