Turkish-English translations for antropolog:

anthropologist · other translations

antropolog anthropologist

Dr. Markway eğitim görmüş bir antropolog ve üniversitede saygın bir öğretim üyesidir.

Dr. Markway is a trained anthropologist a respected member of a university faculty.

Bu yüzden antropolog oldum bu adayı tekrar bulabilmek için.

That's why I became an anthropologist. To find this island again.

Yani beni bir antropolog olarak düşünebilir misin?

I mean, can you picture me as an anthropologist?

Click to see more example sentences