Turkish-English translations for aptalca:

stupidly, stupid · idiotic · silly · foolishly, foolish · crazy · inept · asinine · other translations

aptalca stupidly, stupid

Başta aptal bir fikir olduğunu düşünmüştüm sonra daha da aptal bir fikir olduğunu düşündüm.

She thought it was a stupid idea the first time and even more stupid the second time.

Bu çok aptalca, değil mi?

That's pretty stupid, isn't it?

Bu gerçekten, gerçekten aptalca.

That's really, really stupid.

Click to see more example sentences
aptalca idiotic

O zaman o senden bile büyük bir aptal ki öyle bir şey de imkansız.

Well, then she's a bigger idiot than you are, which is impossible. It is impossible.

Kendine bir bak Telefonuna cevap ver seni aptal

Look at you. Answer your phone, you idiot.

Tabii ki hayır, seni aptal Ben sana âşığım.

Of course not, you idiot I'm in love with you.

Click to see more example sentences
aptalca silly

Ama hiçbir şey söyleme, çünkü bu çok aptalca değil mi?

But you won't say anything because it's it's just silly, isn't it?

Ama bu daima hüzünlü ve biraz da aptalca bir şey.

But it's always sad and a bit silly, actually.

Bu çok aptalca bir soru, Paul.

That's a silly question, Paul.

Click to see more example sentences
aptalca foolishly, foolish

Bay Grayson ya çok cesur bir adamsınız ya da çok aptal.

Mr. Grayson, you are either a very brave man or a very foolish one.

Şimdi, hatırla, Chewbacca, senin bana karşı bir sorumluluğun var o yüzden aptalca bir şey yapma.

Now, remember, Chewbacca, you have a responsibility to me, so don't do anything foolish.

Gel buraya, seni aptal

Come back here, you foolish

Click to see more example sentences
aptalca crazy

Çılgın Aptal Aşk"gibi çılgın." Çılgın Aptal Aşk"ı seven insanlar kadar da çılgın değil.

She's, like, "Crazy, Stupid, Love"crazy, not like people who loved" Crazy, Stupid, Love" crazy.

Aptalca bir fikir değildi.

It wasn't a crazy idea.

Sen delisin, aptal kız!

You crazy, stupid girl!

Click to see more example sentences
aptalca inept

O beceriksiz aptallar gibi değil.

Not like those inept idiots.

Aptalca bir metafora?

An inept metaphor?

aptalca asinine

Ne aptalca bir hareket. Ölebilirdin!

Of all the asinine, fool-headed behavior.