Turkish-English translations for aptallar:

stupid · idiot · fool · silly · moron · other translations

aptallar stupid

Başta aptal bir fikir olduğunu düşünmüştüm sonra daha da aptal bir fikir olduğunu düşündüm.

She thought it was a stupid idea the first time and even more stupid the second time.

Bu çok aptalca, değil mi?

That's pretty stupid, isn't it?

Bu gerçekten, gerçekten aptalca.

That's really, really stupid.

Click to see more example sentences
aptallar idiot

O zaman o senden bile büyük bir aptal ki öyle bir şey de imkansız.

Well, then she's a bigger idiot than you are, which is impossible. It is impossible.

Kendine bir bak Telefonuna cevap ver seni aptal

Look at you. Answer your phone, you idiot.

Tabii ki hayır, seni aptal Ben sana âşığım.

Of course not, you idiot I'm in love with you.

Click to see more example sentences
aptallar fool

Bir karın, bir oğlun ve önünde yaşanacak bir hayatın var ama sen bir aptal gibi zamanını burada harcıyorsun!

You have a wife, a son, and your life ahead of you and you're wasting your time here like a fool!

Ben aptal değilim Emily.

I'm not a fool, emily.

Bu çok cömert bir teklif. Biz de bunu reddedecek kadar aptal değiliz.

That's a very generous offer, and we would be fools not to accept it.

Click to see more example sentences
aptallar silly

Ama hiçbir şey söyleme, çünkü bu çok aptalca değil mi?

But you won't say anything because it's it's just silly, isn't it?

Ama bu daima hüzünlü ve biraz da aptalca bir şey.

But it's always sad and a bit silly, actually.

Bu çok aptalca bir soru, Paul.

That's a silly question, Paul.

Click to see more example sentences
aptallar moron

Ben bir adamıyım, Dedektif Flynn. Aptal değilim.

I'm a businessman, detective Flynn, I'm not a moron.

Seni aptal moron!

You stupid moron!

Nesin sen bir aptal mı?

What are you, a moron?

Click to see more example sentences