Turkish-English translations for arınmak:

purify · other translations

arınmak purify

Onaylanmış, arındırılmış, organik kedi idrarı ve vücut kokusu.

Oh! Certified, purified, organic cat urine and body odor.

HELION BİR Bir arındırıcı kaybettim ama komutanlar arasında bir Birinci kazandım.

I have lost a Purifier but I have gained a First among commanders.