Turkish-English translations for ar:

are · ar · honor · r · bashfulness · honour · shame · other translations

We also found translations for word ar in English.

ar are

Bu arada bebeğim sen ne yapıyorsun burada.

By the way, baby, what are you doing here?

Bir şey mi arıyorsun bebeğim?

Are you looking for something, baby?

Bu arada, Cuma günü bir işin var mı?

By the way, are you doing anything on Friday?

Click to see more example sentences
ar ar

Hiçbir şey onu Al Moosari ya da diğer bilinen Ar Rissalah üyelerine bağlamıyor.

Nothing that links her to al moosari or any other known ar rissalah members.

İşte bu komutanınızın girişimleri, Ar Rifa'da, bize bir şeyler öğretti.

In Ar Rifa, this commander taught us something about seizing the initiative.

Burası AR Binası Güvenlik.

This is Security. AR Building.

Click to see more example sentences
ar honor

Bu iki onurlu insan arasında bir takas.

This is a trade Between two honorable people.

Bu, iki büyük lider arasında onurlu bir düello olacak.

It's gonna be an honorable duel between the two great leaders.

Sanırım hırsızlar arasında onur kavramı yok.

Guess there's no honor among thieves.

Click to see more example sentences
ar r

S.A.R.A.H., beni bu sabah buradan aradın mı?

S.A.R.A.H., you called me here this morning?

G.R.U. tüm mayamide seni arıyor, Ve de çok ama çok, çok kızgınlar.

The G.R.U. are all over Miami looking for you, and they are very, very angry.

S.T.A.R. Labs aradı.

S.T.A.R. Labs called.

Click to see more example sentences
ar bashfulness

Franklin ve Bash için bir araştırmacı.

An investigator for franklin and bash.

Bash ve Kenna nasıl bir araya geldiler?

How did Bash and Kenna get together?

Bash ve muhafızlar Narcisse'in evini baştan sona aradılar.

Bash and the guards searched Narcisse's home thoroughly.

ar honour

Ben onur arayan genç bir adamım.

I'm a young man searching for honour.

Sayın yargıç sanırım bir ara talep edeceğiz.

Your Honour I guess I should request a recess

ar shame

Peki şimdi bu utanç verici dedikodular annen ve kim arasında, LJ?

Now, back to that shame. Rumors about your mom and who, LJ?

Ar damarın çatladı senin?

Isn't you shame-o-meter broken yet?