Turkish-English translations for ara sınav:

midterm · other translations

ara sınav midterm

Ellie'nin ara sınav kağıdı burada mı?

Do we have Ellie's midterm here?

Peki, ara sınavların ne zaman?

So when are your midterms?

Hukuk ara sınavı için ders çalışıyor.

She's studying for her law midterm.

Click to see more example sentences