Turkish-English translations for arabacı:

coachman · Carter · other translations

arabacı Carter

Hey arabacı, geri dön!

Hey carter, come back!

Kadın değil. Sekerak, arabacı Zavallı adam hayatı boyunca balık yemiş.

Not a ladySekerak, the carter poor man ate fish all his life.