Turkish-English translations for aracı:

vehicle · car · tool · middleman · instrument · agent · means · intermediary · broker · brokerage · other translations

aracı agent

O görev planlandığı gibi tamamlandı. Ve mükemmel bir mekanik aracı oldu.

She finished the mission as planned and became a perfect mechanical agent.

Fong'u koruyan ajanları atlatıp bej rengi bir Chevrolet araçla kaçmışlar.

They eluded Fong's covering agents and fled in a beige, late-model Chevrolet.

Yerel Polis, Ajan Ryan ve Turner'ı araçlarına kelepçelenmiş hâldehâlde buldu.

Local police found Agents Ryan and Turner handcuffed to their vehicle.

Bu Ajan Desmond'ın aracı mı?

Is that Agent Desmond's vehicle?

Laura Gabriel ve Ajan McQuaid'ın olduğu araç mı?

And the car with Laura Gabriel and Agent McQuaid?

Burada öyle yazıyor Ajan Kallus için iki kasa ikinci el pod yarışı araç parçaları.

It says right here two crates of secondhand podracer parts for Agent Kallus.

O bir, artık toplayıcı, aracı, ajan, komisyoncu.

She's a bottom-feeder, a matchmaker, an agent,a broker.

D'Andre bir aracı.

D'Andre's an agent.