Turkish-English translations for aracılık:

broker · mediating, mediation, mediated · other translations

aracılık broker

Kolombiya ve Bolivya sanayicileri için çok büyük anlaşmalara aracılık yaptım.

I've brokered tremendous deals for the Colombian and the Bolivian industries.

aracılık mediating, mediation, mediated

Enver Malaj'ın ailesi için aracılık eden kişiye ne dersiniz?

What about the person who mediated for Enver Malaj's family?