Turkish-English translations for aracılık:

broker · mediating, mediation, mediated · other translations

aracılık

Mandela avukatı aracılığı ile bana bir mesaj göndermiş.

Mandela sent his lawyer with a message for me.

Ofis, finansal aracılık şirketine ait, K-Ram Yatırımcılık.

Office is a financial brokerage, K-RAM Investments, Inc.

Knut onun için aracılık etmemi istiyor.

Knut wants me to intercede for him.

Aracılık ederek Daha derin bir anlayış

 gonna make a deeper understanding Â

Hallmark aracılığı ile iletişim kuruyoruz.

We communicate mainly via Hallmark.

Xepoliteler sık sık bize aracılık yaptıkları için.

Xepolites have often served as intermediaries for us.