aramadın

Hayır, sen hiç geri aramadın.

No, you never called back.

Ve beni aramadın mı?

And you didn't call me?

Neden beni aramadın, o zaman?

Then why didn't you call me?

Geri aramadın onu?

You didn't call her back?

Neden beni hiç aramadın?

Why not call me ever?

Beni daha önce neden aramadın?

Why didn't you call me before?

Ama daha önce aramadın ve bu başlamak için tuhaf bir zaman gibi.

But you never have before, and it seems like a really odd time to start.

Bir hafta oluyor ve beni aramadın mı?

A week, and you never called me up?

Oh, öyle mi, beni neden aramadın?

Oh, yeah, why didn't you call me?

Beni hiç geri aramadın.

You never called me back.