Turkish-English translations for arayüz:

interface · other translations

arayüz interface

Ama sadece bir bağlantı kurmak durumunda arayüz dart ile.

But only if we establish a link with the interface dart.

Benim başka bir fikrim var, sinirsel arayüz koltuğu.

I do have another idea, the neural interface chair.

Bu arayüz daha önce kullanıldı mı?

Has this interface been used before?

Click to see more example sentences