Turkish-English translations for arayıcı:

seeker · caller · other translations

arayıcı seeker

Bu Confessor Ana, Kahlan Amnell ve bu da Gerçek Arayıcı, Richard Cypher.

This is Kahlan Amnell, the Mother Confessor, and Richard Cypher, the Seeker of Truth.

Adamlarım ve ben Arayıcı için savaştık Lord Rahl için değil.

My men and I fight for the Seeker. Not Lord Rahl.

Bu sana ne anlatıyor, Arayıcı?

What does that tell you, Seeker?

Click to see more example sentences
arayıcı caller

Dün, senin arayıcı kendine bir cep telefonu aldı.

Yesterday, your caller bought himself a cell phone.