Turkish-English translations for ardıç kuşu:

thrush · other translations

ardıç kuşu thrush

Gami, o kuşun ismi ardıç kuşu, ne kadar komik, değil mi?

Gami, the name of that bird is a thrush. It's funny, isn't it?

Belki bir kaç ardıç kuşu tutarız, bugün sonbahar başlıyor.

We'll probably get some thrushes, autumn starts today.

Calandra'daki tarla kuşları ve ardıç kuşu bana şarkı söylerdi.

And calandra larks and thrushes used to sing to me.

Click to see more example sentences