ardışımlayıcıları

Ateşleme aktivasyon ardışımlayıcıları yanıt vermiyor.

The Iaunch activation sequencers aren't responding.