Turkish-English translations for arena:

arena · circus · other translations

We also found translations for word arena in English.

arena arena

İyi geceler bayanlar ve baylar. St. Nicholas Arena'sına hoş geldiniz.

Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Saint Nicholas Arena.

Sanatçılar karşı devrimcidir, ve bu yüzden sen de bir karşı devrimcisin, Reinaldo Arenas, Nedenini biliyor musun?

Artists are counter revolutionary, and so you are a counter revolutionary, Reinaldo Arenas, and you know why?

Jake La Motta ve Jimmy Reeves. Cleveland Arenası'nda.

Jake La Motta and Jimmy Reeves in the Cleveland Arena.

Click to see more example sentences
arena circus

Videodrome. Video sirki, video arenası gibi.

Videodrome, like video circus, video arena.

Videodrome, sanki video sirki veya video arenası gibi.

Videodrome, like video circus, video arena. You know it?

Ben Bertha, Bertha'nın büyük arenası sahibi.

I'm Bertha, of Bertha's Circus Maximus.

Click to see more example sentences