Turkish-English translations for arka arkaya:

running · successively · other translations

arka arkaya running

Şimdi koş ve sakın arkana bakma.

Now run and don't look back.

Arkana dön ve koş!

Turn around and run!

Kaç benimle Ruby ve tüm bunları arkanda bırak.

Run away with me, Ruby, and leave them all behind.

Click to see more example sentences
arka arkaya successively

Bir büyük kurban her büyük başarı yalanları arkasında.

Behind every great success lies a great sacrifice.

Hep söylemişimdir, her başarılı eşeğin arkasında ateş püskürten bir ejderha vardır.

Like I always say, behind every successful donkey, there's a fire-breathing dragon.

Her başarılı kadının arkasında mazlum bir erkek vardır.

Behind every successful woman is a man she has oppressed.

Click to see more example sentences