Turkish-English translations for arka:

behind · backing, back · the back · rear · backyard · posterior, posteriors · supporter, support · backside · small · hind · pull · tail · dorsal · rearward · reverse · stern · other translations

arka behind

Bunun arkasında biri var ve sanırım onun ne yaptığını biliyorum.

There's a person behind this, and I think I know what he's doing.

Arkasında bir şey var.

There's something behind it.

Belki de bu işin arkasında onlar vardır.

Perhaps your people are behind this.

Click to see more example sentences
arka backing, back

başka bir tane daha var, dışarıda, arkada.

There's another one. It's out the back.

Arkaya git ve otur.

Go back and sit down.

Şimdi koş ve sakın arkana bakma.

Now run and don't look back.

Click to see more example sentences
arka the back

başka bir tane daha var, dışarıda, arkada.

There's another one. It's out the back.

Arka kapıyı kontrol et.

Check the back door.

Ön ve arka kapı için aynı anahtar kullanılıyor.

Front door and back door both use the same key.

Click to see more example sentences
arka rear

Bu emniyet kemerleri disk frenleri yakıt püskürtme, ve arka motor demek oluyor.

That means seat belts, disc brakes, fuel injection, and a rear engine.

Yeni arka süspansiyon.

New rear suspension.

John, sen de arkayı al.

John, you bring up the rear.

Click to see more example sentences
arka backyard

Sonra babam arka bahçeye gitti Ve o köpek kulübesinde bir ses duydu, her yerde.

Then my father went into the backyard and he heard a noise in the doghouse, of all places.

Küçük kız arka bahçede oynarken bir anda kaybolmuş.

A little girl playing in her mother's backyard just vanished.

Arka bahçede çit vardı. Orada bir tahta vardı.

The fence in the backyard, there was that one board.

Click to see more example sentences
arka posterior, posteriors

Ben her zaman ilk kurşun çekme dışarı bir adamın arka Pro Bono ile.

I always pull the first bullet out of a man's posterior pro bono.

Ön ya da arka serebral arterlerde bir şey yok.

Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.

Mermi benim karnımı deldi ve sekizinci arka kaburgamı vurdu.

The projectile pierced my abdomen and struck the eighth posterior rib.

Click to see more example sentences
arka supporter, support

Kaçmak zorunda kaldıysanız, Gaeta ve Zarek'in arkasında büyük bir destek olmalı.

If you were forced to escape, gaeta and zarek must've had substantial support.

Hey, senin arkanda kim var?

Hey, who is supporting you?

Arkanda tam destek var.

You got full support.

Click to see more example sentences
arka backside

Senin tek yeteneğin benim arka tarafımda bir ağrı olmak!

Your only talent is being a pain in my backside.

Belki de Robert Smigel'ın elini arka tarafına soktuğu bir komedi köpeğisindir.

Or maybe you're that comedy dog with Robert Smigel's hand up your backside.

Nerede? senin arka senin gluteus Ah, içinde.

Where? Uh, your gluteus, in your backside.

Click to see more example sentences
arka small

Evet, arka tarafta. bana küçük bir iyilik yap

Yeah, she's in back. Do me one small favor,

Arkanda küçük bir yol var.

There's a small path behind it.

Masasının arkasında ufak bir buzdolabı var.

There's a small refrigerator behind his desk.

Click to see more example sentences
arka hind

Mağara ayısı izleri var. Ön pençeler ve arka pençeler.

You have cave bear tracks, the forepaws and hind paws.

Arka ayakları üzerinde yürüyen bir yaratık.

A creature walking around on hind legs.

Arka ayaklarının üzerinde ayağa kalk Bart Jackson.

Stand up, Bart Jackson, on your hind legs.

Click to see more example sentences
arka pull

Kamyonu arkaya çek ve bir sürü de ip getir.

Pull the truck around back and bring plenty of rope.

Ben onların arkasında yukarı çekiyorum onların dikkatini çekmek için.

Flynn: I'm pulling up behind them to get their attention.

Ben her zaman ilk kurşun çekme dışarı bir adamın arka Pro Bono ile.

I always pull the first bullet out of a man's posterior pro bono.

Click to see more example sentences
arka tail

Gördün arkasında küçük bir kuyruk var.

See, with the little tail behind it?

Arka lambaların teli farklıdır. O yüzden öyledir herhâlde.

Well tail-lights have different filaments, so yean

Önce kamyonun arkası düştü.

Truck goes down tail-in first.

Click to see more example sentences
arka dorsal

Arka çanak yaprağındaki yukarı dönük uçIara dikkat edin.

Note the upturned apiculus on the dorsal sepal.

Arka kaplamamız neredeyse gitti.

Our dorsal plating"s almost gone.

Burası da arka kuyruk kısmına ait.

This is the dorsal caudate body.

arka rearward

Arka savunma podu tamamlandı Maxim Ilyich?

The rearward defense pod is it completed, Maxim Ilyich?

Ve arka savunma bölmesini.

Also, the rearward defense pod.

Arka füzeyi ateşle.

Fire rearward missile.

arka reverse

Darkos, arkana bir bakmalısın.

Darcose, should be reversed.

arka stern

Arka tüpler hazır efendim.

Stern tubes ready, sir.