arkadaşımın

Bu gece benim için özel ve çok eski bir arkadaşımın doğum günü.

Tonight it's the birthday of a very old and special friend.

Kız arkadaşımın yeni bir erkek arkadaşı var. En iyi arkadaşımın kız arkadaşı var. Annem bana şort aldı.

My girlfriend has a new boyfriend, my best friend has a girlfriend, my mom bought me shorts.

Peki, sana ne söyleyeceğim, Bir arkadaşımın arkadaşı.

Well, tell you what, he's a friend of mine.

En iyi arkadaşımın doğum günü partisi vardı, ve ben çok içtim.

It was my best friend's birthday party so I drank a little too much.

Vampir bir kardeşin olduğunu ve en iyi arkadaşımın bir cadı olduğunu.

And you have a vampire brother. And that my best friend is a witch.

Arkadaşımın babası futbol stadında çalışıyor, ve bu akşamki maç için bana bilet verdi!

My friend's dad works in the football stadium, and he gave me tickets for tonight's match!

Bak, bu benim en iyi arkadaşımın düğünü.

Look, this is my best friend's wedding.

Basit bir şeyler."Senin arkadaşımın" gibi mesela.

Something simple like, "I'm your friend.

Erkek arkadaşımın bir "şey"i yok.

My boyfriend doesn't have a "thing".

Ama en yakın arkadaşımın başı dertte.

But my best friend is in trouble.