arkadaşız

Ve birlikte harikalar,. .ama artık o benim erkek arkadaşım, ve hepimiz arkadaşız.

And they were great together, But now he's my boyfriend, and we're all friends.

Artık arkadaşız ve sen, beni ve o çocuğu terk etmek mi istiyorsun?

We're friends now, and you want to leave me and him, the boy?

Bak, biz sadece arkadaşız, tamam mı?

Look, we're just friends, okay?

Teşekkürler, ama biz biz sadece arkadaşız.

Thanks, but we're we're just friends.

Hayır biz sadece arkadaşız.

No? No, we're just friends.

Hadi ama biz en iyi arkadaşız değil mi?

Oh, come on, we're best friends, right?

Biz eski arkadaşız, sen ve ben.

We're old friends, you and I.

Ve artık her şey bitti ve biz artık sadece arkadaşız.

And now it's over and done with, and we're just friends.

Şimdi haftada en az bir kez konuşuyoruz ve yakın arkadaşız.

And now we talk at least once a week. And we're best friends.

Biz arkadaşız, o sadece arkadaş olmak istiyor.

We're friends. She just wants to be friends.