Turkish-English translations for arkasından:

behind · after · next · other translations

arkasından behind

Bunun arkasında biri var ve sanırım onun ne yaptığını biliyorum.

There's a person behind this, and I think I know what he's doing.

Arkasında bir şey var.

There's something behind it.

Belki de bu işin arkasında onlar vardır.

Perhaps your people are behind this.

Click to see more example sentences
arkasından after

Bu adam, bu yabancı onun gibi birini öldürdükten altı ay sonra neden kızımın arkasında duruyor?

Why is this guy, this stranger, standing behind my daughter six months after he killed someone just like her?

Sonra bir tavşan gördü ve arkasından gitti.

Then he saw a rabbit and went after it.

Ama arkalarında tek bir şey bırakmışlar büyük, tahta bir at.

But they left one thing after them a great, big wooden horse.

Click to see more example sentences
arkasından next

Hayır, bir sonraki. İkinci kat, arka daire.

No, the next one, second floor, back.

Gold Rock Beach bir sonraki virajın arkasında.

Gold Rock Beach is around this next curve.

Little Arnie, Seymour's Darling ve Best Seller arkalarında.

Little Arnie is next. Seymour's Darling and Best Seller.

Click to see more example sentences