Turkish-English translations for arkaya:

behind · back · other translations

arkaya back

başka bir tane daha var, dışarıda, arkada.

There's another one. It's out the back.

Şimdi git ve sakın arkana bakma

Now go, and don't look back

Arkasında bir şey var mı?

Is there anything on the back?

Yüzbaşı görünüşe göre arkada başka bir oda daha var.

Captain looks like we've got another room back here.

Bir arka yol var mı?

Is there a back way?

Arkada daha fazla var ama, değil mi?

We got more in the back, right?

Arka tarafta bir şey var mı?

Now is there anything in the back?

Evet, arka tarafta bir tane var.

Yeah, there's one in the back.

Şey, bak, arkada bir tane daha var Hayır!

So, look, there's another one back here

Burada arkada başka bir şey daha var efendim.

Something else here, sir, right at the back.