Turkish-English translations for arkeoloji:

archaeological, archaeology · archeological, archeology · other translations

arkeoloji archaeological, archaeology

Bayanlar ve baylar, Arkeoloji Konseyinin değerli üyeleri, hoş geldiniz.

Ladies and gentlemen, members of the Archaeology Council, welcome.

Arkeolojinin üç ünlü ismi John Donaldson, Ian Margrove, ve Isaac Zohar.

Three renowned professors of archaeology, John Donaldson, Ian Margrove, and Isaac Zohar.

Arkeoloji, antropoloji, antik medeniyetler.

Archaeology, anthropology, ancient civilisations?

Click to see more example sentences
arkeoloji archeological, archeology

Fransızca, kültürel antropoloji, arkeoloji, psikoloji ve sanat tarihi.

French, cultural anthropology, archeology, psychology, art history. Possum.

Ve bu, macera ve arkeolojinin mükemmel bir karışımıydı.

And it was a great combination of archeology and adventure.

Biz sadece arkeoloji toplumuna gerekli bir hizmette bulunuyoruz.

We're just providing a necessary service to the archeological community.

Click to see more example sentences