Turkish-English translations for arkeolojik:

archaeologic, archaeological · archeological, archeologic · other translations

arkeolojik archaeologic, archaeological

Thomas Jefferson ne demiş bin yıl sonra bu değerli bir arkeolojik buluş olacak.

As Thomas Jefferson said in a thousand years will be a valuable archaeological find.

Basit arkeolojik terimlerle açıklayacak olursam bu çok, çok eski bir hikâye.

In simple archaeological terms, it's a really, really old story.

King Tut'un lahdinden beri yapılan en büyük arkeolojik keşif!

The biggest archaeological discovery since King Tut's tomb.

Click to see more example sentences
arkeolojik archeological, archeologic

Sonraki durak arkeolojik şöhret ve servet!

Next stop archeological fame and fortune!

Bir hırsız için o, arkeolojik bir eser değil, sadece bir altın parçası.

For a thief it's not an archeological treasure, butjust a piece of gold.

Affedersiniz, arkeolojik bir kazı var, buraya yakın bir yerde sürdürülen.

Excuse me, there's an archeological dig going on near here.

Click to see more example sentences