Turkish-English translations for aromatik:

aromatics, aromatic · other translations

aromatik aromatics, aromatic

Polisiklik aromatik hidrokarbon, böcek ilaçlarında, katran ruhu ve çatı katranında bulunur.

Polycyclic aromatic hydrocarbons are found in soot, pesticides, creosotes, roofing tar

Aromatik, zehirli ve ölümcül.

It's aromatic, poisonous and lethal.