Turkish-English translations for artı:

plus · pro · plus sign · surplus · positive · other translations

artı plus

Ve artı, ben şu anda yalnız olmaktan gerçekten çok mutluyum.

And plus, I'm I'm actually really happy being alone right now.

Polis geldi ve itfaiye intihar takımı artı büyük bir kalabalık var.

The police have arrived and the fire department suicide team, plus a substantial crowd.

Artı, onun ağzı güzel.

Plus her mouth is beautiful.

Click to see more example sentences
artı pro

Yani kahve bir artı.

So, that's a pro. Coffee.

Artılar ve eksiler zamanı!

It's pros and cons time!

Çim biçme makinesi artı ve eksileri." Bu nedir?

Okay."Pro-con riding lawn mower." What's this?

Click to see more example sentences
artı plus sign

Şu artı işareti mi?

Is that a plus sign?

Hiç bu kadar büyük ve erkeksi bir artı işareti görmediniz mi?

You have never seen a plus sign so large and manly?

Ve bir artı da benim için.

And a? plus sign for me.

Click to see more example sentences
artı surplus

Burgaçlar arası takas ve değişim için artı ürün ve ihtiyaçları bildirin.

Submit surpluses and needs for inter-Vortex barter and exchange.

artı positive

Artı pozitif, eksi negatif demek!

Plus is positive, minus is negative!