Turkish-English translations for artırma:

auction · other translations

artırma auction

Bir açık artırma yapacağız ve virüs en yüksek fiyatı verene gidecek.

We'll hold an auction and the virus will go to the highest bidder.

Bu açık artırmayı düzenli bir şekilde yapmak istiyorum!

I intend to conduct this auction in an orderly manner!

İki gün önce, Smithsonian işimin bir parçası olarak Bramble's'da bir açık artırmaya katılmıştım.

Two days ago, I attended an auction at Bramble's as part of my Smithsonian cover.

Click to see more example sentences