Turkish-English translations for artistik:

artistical, artistic · other translations

artistik artistical, artistic

Her şey yabancı bir ülkedeki gibi artistik, değil mi?

Everything's artistic like in a foreign country, isn't it?

İyi biri içine kapanık artistik bir duruşu var ve zeki.

She's good. She's reserved, has artistic sense, and is smart.

Çok zeki ve artistik bir duruşu var.

She's smart and has artistic sense.

Click to see more example sentences