arzu

Çünkü sende "ölüm arzusu" var.

Because you got a death wish.

Bu bir arzu değil.

It is not a wish.

Lütfen, bu onun son arzusu!

Please, it's her last request!

Bu onun son arzusu.

It's her last request.

Arzu ettiğiniz başka bir şey var mı?

Is there anything else you desire, huh?

Ayrıca bu arzu sizin için sadece ölü bir hayvan.

So, this desire for you it's a dead animal.

Senin arzuların Bu tembel anlar, Tembel anlar

Your desires in these lazy moments, lazy moments

Aşk ve arzuyla dolu bir kalp.

A heart full of love and desire.

Hayır, Rafe'in sıcak bir kalbi ve gerçek aşk için yanan bir arzusu var.

No, Rafe has a warm heart and a burning desire for true love.

Birkaç tane daha. Bir son arzu.

A few more, one last request.