Turkish-English translations for arzulu:

desirous · wishful · aspirant · longing · yearning · ambitious · other translations

arzulu desirous

Arzu ettiğiniz başka bir şey var mı?

Is there anything else you desire, huh?

İçeride mahsur İntikam arzusu

trapped inside desire of revenge

Evet. Ama arzu da insani bir değer.

Yes, but desire is a human quality.

Click to see more example sentences
arzulu wishful

Çünkü sende "ölüm arzusu" var.

Because you got a death wish.

Bu bir arzu değil.

It is not a wish.

Sadece hasta bile değil, ölüm döşeğinde. ve bu onun son arzusu.

She's not just sick, she's on her death-bed. And this is her last wish.

Click to see more example sentences
arzulu aspirant

Bu bir garnizon komutanı için olağanüstü bir arzu.

Well, that is a remarkable aspiration For a garrison commander.

Arzu dolu bir sabahsa bütün dünyayı besleyerek sonsuzluğa ulaştırmayı ister.

While, aspirational light wants to feed and immortalise the whole world.

Çok daha büyük arzuların olduğunu sanmıştım, ama yok, değil mi Kenneth?

I assumed you had greater aspirations, but you don't, do you, Kenneth?

arzulu longing

Uzun zamandır bu arzuyu tatmin etmek istiyordum.

I've long wanted to satisfy this desire.

Bana bu arzuyu verdi ve sonra beni dilsiz kıldı. Neden?

He gave me that longing and then made me mute.

Böyle bir arzu, bir çekicilik var.

There's, like, this longing, this pull.

arzulu yearning

Arzu ve korku, şehvet ve şiddet.."cazibe ve dehşet onun güzel vücunda dans ediyordu..

Desire and fear, temptation and terror "yearning and horror warred within her beautiful young body.

Arzu ve istekler hakkındaydı, Luke.

It's about yearning and want, Luke.

Saldırı, arzu, kalınlaşma, kaşıntı, koma, göğüs yanı.

Attack, Yearning, Thickening, Itch, Coma, Sideboob.

arzulu ambitious

Ayrıca yeni tasarım arzulu monoton ve duygusuz.

The new design is also ambitious, Pedestrian and dull.

Arzulu bir Bruschetta tarifi.

An ambitious bruschetta recipe.