Turkish-English translations for asık suratlı:

glum · sullen · sulky · other translations

asık suratlı glum

Koman buradayken, bu boş ev bile bir bahçe gibi ama senin o asık suratın beni sinirlendiriyor.

With Koman here, even this empty house is like a garden, but your glum face makes me nervous.

Asık surat niye, Hanna?

Why so glum, Hanna?

Bu gün suratın asık Don Francisco.

You're glum today, don Francisco.

asık suratlı sullen

Şu asık suratlı Cato yandaşı değil. Onu sevmedim.

Not the sullen Catonian one, I don't like him.

Biraz asık suratlı.

A little sullen.

asık suratlı sulky

Şu asık surata bakın.

Look at the sulky face.