Turkish-English translations for asılı:

hanging · hung · suspended · hovering · other translations

asılı hanging

Ne kadar önemli olduğunu bir tek ben bilirim, onu asılı bırakamam.

Only 'cause I know how important it is, and I can't leave him hanging.

Asılı bir adam var.

There's a guy hanging.

Beni orada öyle asılı bıraktı.

He just left me hanging there.

Click to see more example sentences
asılı hung

Öyleyse, bu asılı ceset de hayalet mi olacak?

Then, will this hung corpse become a ghost too?

Neden asılı değil bu?

Why isn't this hung?

biraz ötesinde düşen asılı bir kütük

a falling log hung just beyond

Click to see more example sentences
asılı suspended

Düz bir çizgi gibi gökyüzünde asılı.

A straight line suspended in the sky.

Ama bay Totten bir saç teliyle asılı değil.

But Mr. Totten is not suspended by a hair.

Çello yerde kalır ama, diğer sesler havada asılı kalır.

Cello remains earthbound, but the other voices soar suspended.

Click to see more example sentences
asılı hovering

Sol, sağ, aşağı, asılı kal. asılı kalayım?

Left, right, down, hover. Hover? Forget hover.

Sol, sağ, aşağı, asılı kal.

Left, right, down, hover. Hover?

Bir uzay gemisi göktaşının yüzeyinin üzerinde asılı kalacaktır.

A spaceship would hover above the asteroid's surface.

Click to see more example sentences