Turkish-English translations for asa:

wand · staff · scepter · rod · sceptre · stick · other translations

asa wand

Mürver Asa bana düzgün hizmet edemiyor çünkü gerçek efendisi ben değilim.

The Elder Wand cannot serve me properly because I am not its true master.

Bundan daha güçlü bir asa yok.

There is no wand more powerful.

Gelmiş geçmiş en güçlü asa.

The most powerful wand ever made.

Click to see more example sentences
asa staff

Bu asa, babam için mükemmel bir hediye olacak.

This staff will make an excellent gift for my father.

Asa bir tahta parçasıydı değerli bir ayin kalıntısı ve çok güçlü.

The Staff is a piece of wood a treasured ceremonial relic and very powerful.

Bu bir asa?

It's a staff?

Click to see more example sentences
asa scepter

Ama bana bir asa teklif ettiler, bu yüzden aldım.

But they offered me a scepter, so I bought it.

Ben asa ile birlikte gidiyorum.

I am leaving with that scepter.

Asayı ona verirsin, o da sana parayı verir.

You give him the scepter, he gives you the cash.

Click to see more example sentences
asa rod

Bir asa ya da değnek gibi gözüküyor.

Um, looks like a staff or a rod.

Asa, hem bir güzelliktir hem de bir lanet.

The rod is both a blessing and a curse.

O zaman bana asayı ver!

Then give me the Rod!

Click to see more example sentences
asa sceptre

Firavun'un ve Çariçe'nin asaları Altın Kartal kutusu ve Arap yıldızı!

Pharaoh's sceptre, Czarina's staff. Golden Eagle Box, Star of Arabia!

Doktor Banner o asayı bırakın.

Dr Banner, put down the sceptre.

Bu asa tahtadan yapıImış.

That sceptre's made of wood.

asa stick

Gaffi asaları ve Bantha izleri var.

There's gaffi sticks, Bantha tracks.