Turkish-English translations for asabi:

nervous · angry · temper · prickly · testy · crank · other translations

asabi nervous

Boyun kırılması da bedava! Savaş için çok asabi!

Broken neck comes free he's too nervous for battle.

Bayan Aurora son günlerde sence de daha asabi değil mi?

Don't you think Ms Aurora has been more nervous lately?

Çocuk felci, kral ve ülkem için savaşmamı engelledi. Çocuk felci ve asabi bir mizaç.

Polio stopped me fighting for King and Country. .poliomyelitis, and a nervous disposition.

Click to see more example sentences
asabi angry

Biliyor musun, sanırım bu büyük asabi adam gittikçe kötüleşiyor.

You know, I think that big, angry guy is getting worse.

Evet, düşmanım yok diyor ama asabi bir yengesi ve kıskanç bir kardeşi var.

Yeah, he says he has no enemies. But still, an angry sister-in-law, jealous brother.

Henry çok asabi bir adamdır.

Henry was a very angry man.

Click to see more example sentences
asabi temper

Kutup ayısı ya da asabi Eskimolar falan olabilir.

There could be some polar bears or ill-tempered eskimos, like

Asabi bir mizacı var.

He has a bad temper.

Tony asabi bir adam.

Tony's got a temper.

asabi prickly

Neden eski düşman Huysuz Jack, Asabi Geyik'e gelmek?

Why does old enemy Prickly Jack come to Nervous Elk?

Biraz asabi biri gibi, değil mi?

He's kind of prickly, isn't he?

Lord Walder doğuştan asabi bir adamdır.

Lord Walder is prickly by nature.

asabi testy

Biz değil, asabi mi?

We're testy, ain't we?

asabi crank

Kendisi asabi, uyuşturucu bağımlısı bir yamyamdı. Vampirlik ve ölüsevicilikle ilgilenirdi.

She was a strung-out, crank-addicted cannibal, dabbled in vampirism and necromancy.