Turkish-English translations for asimilasyon:

assimilation · other translations

asimilasyon assimilation

Teknoloji organik asimilasyona ve yararlılıklarını arttırmak için kendi kendine çoğalmaya olanak tanıyordu.

The technology allowed for organic assimilation and self-replication to increase their effectiveness.

Teknoloji organik asimilasyona ve yararlılıklarını arttırmak için kendi kendine çoğalmaya olanak tanıyordu. Ve onlar da çoğaldılar.

The technology allowed for organic assimilation and self-replication to increase their effectiveness, and replicate they did.

Bir tür asimilasyon hatası mı?

Some kind of botched assimilation?

Click to see more example sentences