Turkish-English translations for askı:

suspender · hanger · rack · sling · coat hanger · suspension · brace · other translations

askı suspender

Bu senin geleceğin hayatın askıya alındı

This is your future your life suspended

Kardeş, askıya alındıktan sonra hayat güzel.

Brother, after getting suspended life is beautiful.

Güvenlik izniniz askıya alınmıştır.

Your Security clearance is suspended.

Click to see more example sentences
askı hanger

Bana bir askı verir misin?

Will you bring me a hanger?

Şimdi askı borusunu çıkar ve içine bak.

Now lift out the hanger pole and look inside.

O gittikten sonra boş askıyı gördüm. Onu aramak için dışarı koştum.

After she left,I saw the empty hangers,so I ran out to look for her.

Click to see more example sentences
askı rack

Harika bir askısı var.

She has a great rack.

Gidelim, seni uçan şapka askısı!

Let's go, you flying hat rack!

Hey, Doktor güzel askı.

Hey, Doc nice rack.

Click to see more example sentences
askı sling

Bu bir organik bebek kol askısı.

It's an organic hemp baby sling.

İki tekila şat, şuradaki adam da Pazar askısı diye bir şey istedi.

Two shots of tequila,And the guyyver there wants something called a Sunday sling?

Askı için sağ ol Kate.

Thanks for the sling, Kate.

Click to see more example sentences
askı coat hanger

Bana bir askı ver.

Gimme a coat hanger.

Elbise askısı olan var mı?

Anybody got a coat hanger?

Ne kadar garip askılar!

Boy, what weird coat hangers!

askı suspension

Geçici olarak askıya alınma!

It's a temporary suspension.

Efendim, lütfen, askıya alınmamı geri alın.

Sir, please revoke our suspension..

askı brace

Bu bir askı.

It's a brace.