Turkish-English translations for asla:

never · ever · not · never ever · nothing · means · no way · bit · nevermore · other translations

asla never

Ama onu tanıyorum ve o asla böyle bir şey yapmaz.

But I know him, and he would never do something like this.

Bir daha asla senin gibi bir kız bulamayacağım. Beni seven ve gerçek olan.

I'm never gonna find another girl like you who likes me and is, you know, real.

Asla, uzun bir zaman.

Never is a long time.

Click to see more example sentences
asla ever

Bir daha asla bana böyle bir şey yapma! Asla!

Don't you ever do anything like that to me again, ever!

Ve bir daha asla.

And never, ever again.

Asla, Asla, bir daha asla.

Never, ever, ever again.

Click to see more example sentences
asla not

Peki, belki de sizin için büyük bir anlaşma değil, ama o benim tek kardeşim, biz asla onu ziyaret gitmek.

Well, maybe it's not a big deal to you, but she's my only sister, and we never go visit her.

Asıl sorun o değil, Jack.

He's not the problem, Jack.

Çünkü bu, asla olmayacak.

Because it's not gonna happen.

Click to see more example sentences
asla never ever

Benden uzak dur çünkü bir daha asla ama asla yüzünü görmek istemiyorum.

Stay away from me. Because I never, ever wanna see your face ever again.

Bu unutmayacağım bir şey asla, asla unutmayacağım bir şey.

That's something I don't forget something I will never, ever forget.

Seni bir daha, asla terk etmeyeceğim.

I'll never leave you again, ever.

Click to see more example sentences
asla nothing

Ve sonra olacağını bildiğiniz bir şeyler olur, ve hiç bir şey asla tekrar eskisi gibi olmaz.

And then something happens, as you knew it would, and nothing can ever be the same again.

Sen bir hiçsin! Ve sen asla bir hiç olamayacaksın!

You're nothing, and you're never gonna be nothing!

Asla bir şey deme.

Oh, never say nothing.

Click to see more example sentences
asla means

Yani, benim babam asla böyle bir şey yapmadı.

I mean, my dad never did anything like that.

Yani, bir şey ters giderse annem beni ve seni asla affetmez.

I mean, if something goes wrong, mom will never forgive me or you.

Yani, ya seni bir daha asla göremezsem anne?

I mean, what if I never see you again, mom?

Click to see more example sentences
asla no way

Bana asla hiçbir yolu yok deme!

Don't ever tell me there's no way!

Asla, prenses olmak harika bir şey olmalı.

No way, it must be great being a princess.

Asıl gerçek bu ve buradan çıkış yok.

This is the reality. And there's no way out.

Click to see more example sentences
asla bit

Biraz asla yeterli değildir Hayır, hayır, hayır

A little bit is never enough No, no, no

Asıl soru.. orada çok fazla timsah "stacka"olacak veya biraz mı" stacka" olacak? bir kez daha, dev timsah hikayeleri ile ağırlandılar

The big question is, is there going to be stacka too much crocodiles or stacka little bit? Once more, they were regaled by stories of giant crocodiles.

asla nevermore

Bir Daha Asla", "Kuzgun".

It's "nevermore." "the raven.