Turkish-English translations for asma kilit:

padlock · other translations

asma kilit padlock

Bu asma kilidin buradakilerin en iyisi olduğunu söyledi. Öyle mi? Evet, sen söyledin, hatırladın mı?

He told me this padlock was the best padlock in the joint. Yeah? Yeah, you told me that, remember?

Bu kulübenin üzerinde yüksek güvenlikli asma kilit var.

There's a high-security padlock on that shed.

Bir asma kilit arıyoruz.

We're looking for a padlock.

Click to see more example sentences