Turkish-English translations for atıştırmalık:

snack · other translations

atıştırmalık snack

Oliver, eğer açsan, çantamda atıştırmalık bir şeyler var, tamam mı?

Oliver, if you get hungry, I have some snacks in my purse, okay?

Kendine atıştırmalık bir şeyler falan al.

Get yourself a little snack or something.

Hey millet, Bayan Ross biraz atıştırmalık gönderdi.

Hey, guys. Mrs. Ross sent some snacks. Hello.

Click to see more example sentences