Turkish-English translations for ata:

ancestor · ancestral · progenitor · ancient · other translations

ata ancestor

bir çıyan dövmesi olan bir ruhu görüyor olduğunu bana söyledi. belli ki, uzaktan bir ata.

He told me he's been seeing a spirit with a centipede tattoo, apparently, a distant ancestor.

Belirsiz ve uzak bir geçmişte bu yaratığın ataları suda yaşıyordu.

Somewhere in the dim and distant past this creature's ancestors lived in water.

Tıpkı ataları gibi, onda da bir avcı yüreği var.

Like his ancestors, he has the heart of a hunter.

Click to see more example sentences
ata ancestral

Önemli ata ayinlerimiz var.

We have important ancestral rites.

Mutlu Atalar Ayini

Happy Ancestral Rite

ata progenitor

Siz de bunun ataları olmak için seçildiniz aynı tanrılar gibi.

You have been selected as its progenitors like gods.

ata ancient

Yani, eski Romalılar gibi ata binmeyi mi?

You mean ride like them ancient Romans?