atarcamız

Bizim kendi gezici atarcamız var.

We've got our itinerant pulsar.