Turkish-English translations for ateş etme:

shoot · firing, fire · pop · other translations

ateş etme shoot

Lütfen, lütfen bana ateş etme

Please don't shoot me, please.

Söz veriyorum, kimse sana ateş etmeyecek.

I promise that nobody will shoot you.

Sakin ol. Ateş etme.

Stay calm, don't shoot.

Click to see more example sentences
ateş etme firing, fire

Kan, ateş ve şimşek vardı. Ve tam ortasında da korkunç bir şey hareket ediyordu.

There was blood and fire and thunder and something awful was moving in the middle of it.

Onlar ateş etmeye başladılar.

They just started the fire.

Sadece tek el ateş ettin.

You only fired one shot.

Click to see more example sentences
ateş etme pop

Quiles'ın dükkanı önünde propaganda amaçlı ateş ettiniz.

You got popped for boostin' in Quiles' store.