Turkish-English translations for ateşleme:

ignition · firing · launching · discharge · other translations

ateşleme ignition

Bizimle ateşleme arasında hiçbir şey yok.

There's nothing between us and ignition.

Ateşlemeye otuz kilometre kaldı.

Thirty kilometers to booster ignition.

Ateşlemeye on kilometre kaldı.

Ten kilometers to booster ignition.

Click to see more example sentences
ateşleme firing

Sadece o silahı ateşlemeye geldin, değil mi?

You just came to fire that gun, right?

Çok yüksek güç, taşınabilir sınırlı ateşleme zamanı, sınırsız menzil.

Very high power, portable limited firing time, unlimited range.

Ateşleme sekansına dört dakika.

Four minutes to firing sequence.

Click to see more example sentences
ateşleme launching

Yoldaş kaptan, Moskova test füzesini ateşleme yetkisini verdi.

Comrade Captain, Moscow confirms test missile launch authority.

Ateşleme emri için bekliyorum, General.

I'm waiting for launch command, General.

Bu şeyi ateşlemeye hazır mısın?

Ready to launch this thing?

Click to see more example sentences
ateşleme discharge

Ateşlemeye üç saniye iki bir.

Discharge in three seconds. Two, one.

Tetiği narin ve pürüzsüz bir ateşlemeye sahip.

It has a delicate trigger, and smoothest discharge.