Turkish-English translations for atkı:

scarf · shawl · other translations

atkı scarf

Bana bak, bir büyükanne gibi giyindim, bir atkı ve ceket içindeyim, ve sen bluzunun içinde bir balerin gibisin.

Look at me, dressed like a grandma, in scarf and coat, and you are like a ballerina in your blouse.

Burada bir şapka var, bir de atkı. Bir de muz var.

I found a hat here and a scarf and a banana.

Sana bir atkı aldım anne.

I got you a scarf, Mommy.

Click to see more example sentences
atkı shawl

Annem aradı, ona şemsiye ve atkı göndermemizi istedi.

Mother phoned She wants her umbrella and shawl

Ve süslü püslü kaşmir atkılar takıyor.

And he wears fancy cashmere shawls.