Turkish-English translations for atletik:

athletic · other translations

atletik athletic

Bakalım. Büyük, güçlü, zengin, atletik şöyle bir şey. Bir çok hayran

Let's see big, strong, rich, athletic, something you like, lots of fans

Ben de böyle yakışıklı ve atletik olmak istemiyorum.

I don't wanna be this good-looking and athletic.

Genellikle daha çekici, atletik, yapılı erkekleri tercih ederim.

I usually prefer more attractive, athletic, muscular men.

Click to see more example sentences